(120 267) Poçt Indeksi Yaponiya-də

Yaponiya-də Poçt Indeksi siyahısına baxın
Vaxt zonasıYaponiya Vaxtı
sahə37.772,3 kv km
Əhali127,3 million
Əhali sıxlığı3 369 / km²
Poçt Indeksi950
Poçt Indeksi120 267
Şəhərlər624
Ərazi Kodları582
Yaponiya-da Müəssisələr6 508 821

(950) Poçt Indeksi Yaponiya-də

Poçt IndeksiŞəhərİnzibati regionŞəhərin əhalisi
545Osaka (prefektura)
491KitagataGifu (prefektura)
105MinamisenjuTokyo Prefecture
830Fukuoka (prefektura)
265MinamisenjuTokyo Prefecture
066Hokkaydo (ada)
530Osaka (prefektura)
003Hokkaydo (ada)
526Şiqa (prefektura)
892Kaqoşima (prefektura)
413Şizuoka (prefektura)
595Osaka (prefektura)
239Kanaqava (prefektura)
374Qunma (prefektura)
903Shuri-ikehatachōOkinava (prefektura)
488KitagataGifu (prefektura)
016Akita (prefektura)
615Kioto (prefektura)
466KitagataGifu (prefektura)
456KitagataGifu (prefektura)
893Kaqoşima (prefektura)
490KitagataGifu (prefektura)
673Hyoqo (prefektura)
010Akita (prefektura)
621Kioto (prefektura)
220MinamisenjuTokyo Prefecture
089Hokkaydo (ada)
870Oita (prefektura)
481KitagataGifu (prefektura)
068Hokkaydo (ada)
784Koçi (prefektura)
037Aomori (prefektura)
584Osaka (prefektura)
258Kanaqava (prefektura)
222Kanaqava (prefektura)
676Hyoqo (prefektura)
415Şizuoka (prefektura)
425Şizuoka (prefektura)
362Saytama (prefektura)
474Aiçi (prefektura)
416Şizuoka (prefektura)
234Kanaqava (prefektura)
916Fukui (prefektura)
389Naqano (prefektura)
570Osaka (prefektura)
320Toçiqi (prefektura)
163MinamisenjuTokyo Prefecture
970Fukuşima (prefektura)
703Okayama (prefektura)
248Kanaqava (prefektura)
816Fukuoka (prefektura)
169MinamisenjuTokyo Prefecture
968Fukuşima (prefektura)
992Yamaqata (prefektura)
819Fukuoka (prefektura)
337
844Saqa (prefektura)
322Toçiqi (prefektura)
712Okayama (prefektura)
756Yamaquçi (prefektura)
727Hiroşima (prefektura)
145MinamisenjuTokyo Prefecture
018Akita (prefektura)
850Naqasaki (prefektura)
536Osaka (prefektura)
033Aomori (prefektura)
422Şizuoka (prefektura)
718Okayama (prefektura)
002Hokkaydo (ada)
424Şizuoka (prefektura)
623Kioto (prefektura)
432HamamatsuŞizuoka (prefektura)605 098
427Şizuoka (prefektura)
472Aiçi (prefektura)
283Çiba (prefektura)
388Naqano (prefektura)
193MinamisenjuTokyo Prefecture
974Fukuşima (prefektura)
788Koçi (prefektura)
633Nara (prefektura)
902NahaOkinava (prefektura)300 795
513SuzukaMie (prefektura)191 477
502GifuGifu (prefektura)397 714
597Osaka (prefektura)
827Fukuoka (prefektura)
640IwadeVakayama (prefektura)55 633
393Naqano (prefektura)
625Kioto (prefektura)
442
710Okayama (prefektura)
865Kumamoto (prefektura)
693Şimane (prefektura)
399Naqano (prefektura)
298Çiba (prefektura)
188Nishi-Tokyo-shiTokyo Prefecture195 164
196MinamisenjuTokyo Prefecture
946Niiqata (prefektura)
906Okinava (prefektura)
754Yamaquçi (prefektura)
888Miyazaki (prefektura)
225Kanaqava (prefektura)
811Fukuoka (prefektura)
592Osaka (prefektura)
587Osaka (prefektura)
921İşikava (prefektura)
925İşikava (prefektura)
660Hyoqo (prefektura)
180Tokyo Prefecture
111Tokyo Prefecture
044Hokkaydo (ada)
350MinamisenjuTokyo Prefecture
931Toyama (prefektura)
789Koçi (prefektura)
051Hokkaydo (ada)
365Saytama (prefektura)
677Hyoqo (prefektura)
869Kumamoto (prefektura)
384Naqano (prefektura)
936Toyama (prefektura)
594Osaka (prefektura)
064Hokkaydo (ada)
731Hiroşima (şəhər)Hiroşima (prefektura)1 143 841
705Bizen ShiOkayama (prefektura)
078Hokkaydo (ada)
315İbaraki (prefektura)
556Osaka (prefektura)
593Osaka (prefektura)
729Hiroşima (prefektura)
684
485KitagataGifu (prefektura)
868Kumamoto (prefektura)
620Kioto (prefektura)
494KitagataGifu (prefektura)
983Miyaqi (prefektura)
880Miyazaki (prefektura)
664Hyoqo (prefektura)
450KitagataGifu (prefektura)
063Hokkaydo (ada)
410Şizuoka (prefektura)
857Naqasaki (prefektura)
923İşikava (prefektura)
080Hokkaydo (ada)
763Kaqava (prefektura)
949Niiqata (prefektura)
697Şimane (prefektura)
190Tokyo Prefecture
682Tottori (prefektura)
392Naqano (prefektura)
600Kioto (prefektura)
911Fukui (prefektura)
238Kanaqava (prefektura)
641Vakayama (prefektura)
553Osaka (prefektura)
364Saytama (prefektura)
309İbaraki (prefektura)
091Hokkaydo (ada)
121MinamisenjuTokyo Prefecture
073Hokkaydo (ada)
744Yamaquçi (prefektura)
835Setakamachi-takayanagiFukuoka (prefektura)23 985
529Şiqa (prefektura)
092AbaşiriHokkaydo (ada)42 498
438İvata (şəhər)Şizuoka (prefektura)88 509
613Kioto (prefektura)
897Kaqoşima (prefektura)
840Saqa (prefektura)
515Mie (prefektura)
459KitagataGifu (prefektura)
345Saytama (prefektura)
125MinamisenjuTokyo Prefecture
941Niiqata (prefektura)
994Yamaqata (prefektura)
527Şiqa (prefektura)
057UrakawaHokkaydo (ada)
020İvate (prefektura)
182Tokyo Prefecture
910MaruokaFukui (prefektura)33 563
779Tokuşima (prefektura)
379Qunma (prefektura)
534Osaka (prefektura)
396Naqano (prefektura)
501Gifu (prefektura)
738Hiroşima (şəhər)Hiroşima (prefektura)1 143 841
100MinamisenjuTokyo Prefecture
041Hokkaydo (ada)
445Aiçi (prefektura)
402Yamanaşi (prefektura)
981Miyaqi (prefektura)
905Okinava (prefektura)
014Akita (prefektura)
855Naqasaki (prefektura)
721Hiroşima (prefektura)
790Ehime (prefektura)
913MikuniFukui (prefektura)23 480
251Kanaqava (prefektura)
059Hokkaydo (ada)
194MinamisenjuTokyo Prefecture
771Tokuşima (prefektura)
336Saytama (prefektura)
071KamikawaHokkaydo (ada)5 294
512KitagataGifu (prefektura)
812Fukuoka (prefektura)
755Yamaquçi (prefektura)
254Kanaqava (prefektura)
352Saytama (prefektura)
692Şimane (prefektura)
562Osaka (prefektura)
503Gifu (prefektura)
984Miyaqi (prefektura)
691Şimane (prefektura)
086ShibetsuHokkaydo (ada)21 744
739Hiroşima (prefektura)
321Toçiqi (prefektura)
031Aomori (prefektura)
461KitagataGifu (prefektura)
540Osaka (prefektura)
780Koçi (prefektura)
287Çiba (prefektura)
652Hyoqo (prefektura)
286MinamisenjuTokyo Prefecture
323Toçiqi (prefektura)
707Okayama (prefektura)
626Kioto (prefektura)
675Hyoqo (prefektura)
306İbaraki (prefektura)
136Tokyo Prefecture
123MinamisenjuTokyo Prefecture
973Fukuşima (prefektura)
036Aomori (prefektura)
088Hokkaydo (ada)
186
395Naqano (prefektura)
205MinamisenjuTokyo Prefecture
999Yamaqata (prefektura)
922İşikava (prefektura)
366Saytama (prefektura)
535Osaka (prefektura)
072Hokkaydo (ada)
443Aiçi (prefektura)
612Kioto (prefektura)
568Osaka (prefektura)
717Okayama (prefektura)
152MinamisenjuTokyo Prefecture
025İvate (prefektura)
114MinamisenjuTokyo Prefecture
638Nara (prefektura)
914Fukui (prefektura)
614YawataKioto (prefektura)71 656
558Osaka (prefektura)
038Aomori (prefektura)
581Osaka (prefektura)
015Akita (prefektura)
507KitagataGifu (prefektura)
421Şizuoka (prefektura)
293Çiba (prefektura)
927İşikava (prefektura)
585Osaka (prefektura)
722Hiroşima (prefektura)
709Okayama (prefektura)
176MinamisenjuTokyo Prefecture
262MinamisenjuTokyo Prefecture
967Fukuşima (prefektura)
877Oita (prefektura)
308İbaraki (prefektura)
317İbaraki (prefektura)
310İbaraki (prefektura)
081Hokkaydo (ada)
311İbaraki (prefektura)
807Fukuoka (prefektura)
458KitagataGifu (prefektura)
463KitagataGifu (prefektura)
110Tokyo Prefecture
730Hiroşima (şəhər)Hiroşima (prefektura)1 143 841
669Hyoqo (prefektura)
938Toyama (prefektura)
808Fukuoka (prefektura)
457KitagataGifu (prefektura)
860Kumamoto (prefektura)
683Tottori (prefektura)
547Osaka (prefektura)
387OmiNaqano (prefektura)
157Tokyo Prefecture
659AşiyaHyoqo (prefektura)88 573
832Fukuoka (prefektura)
417Şizuoka (prefektura)
986Miyaqi (prefektura)
891Kaqoşima (prefektura)
749Yamaquçi (prefektura)
631Nara (prefektura)
360Saytama (prefektura)
143MinamisenjuTokyo Prefecture
719Okayama (prefektura)
470Aiçi (prefektura)
144MinamisenjuTokyo Prefecture
367Kodamachō-kodamaminamiSaytama (prefektura)21 544
854Naqasaki (prefektura)
151MinamisenjuTokyo Prefecture
055Hokkaydo (ada)
271MinamisenjuTokyo Prefecture
484Aiçi (prefektura)
552Osaka (şəhər)Osaka (prefektura)2 592 413
370Qunma (prefektura)
680Tottori (prefektura)
982Miyaqi (prefektura)
930Toyama (prefektura)
551Osaka (prefektura)
736Hiroşima (prefektura)
742Yamaquçi (prefektura)
990Yamaqata (prefektura)
715Okayama (prefektura)
353MinamisenjuTokyo Prefecture
201MinamisenjuTokyo Prefecture
397Naqano (prefektura)
544Osaka (prefektura)
767Mitoyo ShiKaqava (prefektura)
947Niiqata (prefektura)
818Fukuoka (prefektura)
957Niiqata (prefektura)
777Mima ShiTokuşima (prefektura)
275Çiba (prefektura)
178MinamisenjuTokyo Prefecture
099Hokkaydo (ada)
666Hyoqo (prefektura)
817TsushimaNaqasaki (prefektura)
090Hokkaydo (ada)
240Kanaqava (prefektura)
917ObamaFukui (prefektura)32 896
154Tokyo Prefecture
198MinamisenjuTokyo Prefecture
864Arao-shiKumamoto (prefektura)
735Hiroşima (prefektura)
165MinamisenjuTokyo Prefecture
876Oita (prefektura)
759Yamaquçi (prefektura)
095Hokkaydo (ada)
619Kioto (prefektura)
695Şimane (prefektura)
497KitagataGifu (prefektura)
471Aiçi (prefektura)
228ZamaKanaqava (prefektura)134 671
023Mizusawaİvate (prefektura)61 281
757Yamaquçi (prefektura)
955Niiqata (prefektura)
919Fukui (prefektura)
847Saqa (prefektura)
809Fukuoka (prefektura)
252Kanaqava (prefektura)
216Kanaqava (prefektura)
085Hokkaydo (ada)
883Miyazaki (prefektura)
270MinamisenjuTokyo Prefecture
617Kioto (prefektura)
372Qunma (prefektura)
559Osaka (prefektura)
971Fukuşima (prefektura)
024Kitakamiİvate (prefektura)93 854
803Fukuoka (prefektura)
292KisarazuÇiba (prefektura)122 524
873Kunisaki-shiOita (prefektura)32 781
804Fukuoka (prefektura)
351MinamisenjuTokyo Prefecture
019Akita (prefektura)
523Şiqa (prefektura)
062Hokkaydo (ada)
894NazeKaqoşima (prefektura)41 365
324Toçiqi (prefektura)
227MinamisenjuTokyo Prefecture
929İşikava (prefektura)
701Okayama (prefektura)
407Yamanaşi (prefektura)
963Fukuşima (prefektura)
142Tokyo Prefecture
745Yamaquçi (prefektura)
654Hyoqo (prefektura)
563Osaka (prefektura)
326Toçiqi (prefektura)
087Hokkaydo (ada)
076Hokkaydo (ada)
602Kioto (prefektura)
272Ichikawa ShiÇiba (prefektura)
940Niiqata (prefektura)
431Şizuoka (prefektura)
104MinamisenjuTokyo Prefecture
901Okinava (prefektura)
761TakamatsuKaqava (prefektura)334 223
074Hokkaydo (ada)
346Saytama (prefektura)
301MinamisenjuTokyo Prefecture
160MinamisenjuTokyo Prefecture
538Osaka (prefektura)
839Fukuoka (prefektura)
689Tottori (prefektura)
596KishiwadaOsaka (prefektura)205 561
161MinamisenjuTokyo Prefecture
052UsuchōHokkaydo (ada)
492KitagataGifu (prefektura)
862Kumamoto (prefektura)
737Hiroşima (prefektura)
403Fuji-yoshida ShiYamanaşi (prefektura)
232MinamisenjuTokyo Prefecture
124MinamisenjuTokyo Prefecture
944Niiqata (prefektura)
912Fukui (prefektura)
383Naqano (prefektura)
723Hiroşima (prefektura)
522Şiqa (prefektura)
751Yamaquçi (prefektura)
605Kioto (prefektura)
589Osaka (prefektura)
758Yamaquçi (prefektura)
637Yoshino-chōNara (prefektura)8 829
212Kanaqava (prefektura)
890Kaqoşima (prefektura)
486KitagataGifu (prefektura)
441Aiçi (prefektura)
887NichinanMiyazaki (prefektura)44 243
629Kioto (prefektura)
934Toyama (prefektura)
975Fukuşima (prefektura)
155MinamisenjuTokyo Prefecture
213Kanaqava (prefektura)
824Fukuoka (prefektura)
382Naqano (prefektura)
363Saytama (prefektura)
231MinamisenjuTokyo Prefecture
882Miyazaki (prefektura)
241MinamisenjuTokyo Prefecture
319İbaraki (prefektura)
260MinamisenjuTokyo Prefecture
935Toyama (prefektura)
851Naqasaki (prefektura)
115MinamisenjuTokyo Prefecture
049Hokkaydo (ada)
173MinamisenjuTokyo Prefecture
871
889NichinanMiyazaki (prefektura)44 243
465KitagataGifu (prefektura)
774Tokuşima (prefektura)
027Tarōİvate (prefektura)
325Toçiqi (prefektura)
266Çiba (prefektura)
728Hiroşima (prefektura)
667Hyoqo (prefektura)
394Naqano (prefektura)
247Kanaqava (prefektura)
650KobeHyoqo (prefektura)1 528 478
435HamamatsuŞizuoka (prefektura)605 098
528Minakuchichō-matobaŞiqa (prefektura)38 986
369Saytama (prefektura)
404EnzanYamanaşi (prefektura)25 142
101MinamisenjuTokyo Prefecture
067EbetsuHokkaydo (ada)133 953
557Osaka (prefektura)
340MinamisenjuTokyo Prefecture
574Osaka (prefektura)
304İbaraki (prefektura)
939Toyama (prefektura)
785Koçi (prefektura)
455KitagataGifu (prefektura)
274MinamisenjuTokyo Prefecture
253Kanaqava (prefektura)
706Okayama (prefektura)
226Kanaqava (prefektura)
750Yamaquçi (prefektura)
651Hyoqo (prefektura)
179MinamisenjuTokyo Prefecture
662Hyoqo (prefektura)
627Kioto (prefektura)
299Çiba (prefektura)
900NahaOkinava (prefektura)300 795
358MinamisenjuTokyo Prefecture
725Hiroşima (prefektura)
567Osaka (prefektura)
700Okayama (prefektura)
386Naqano (prefektura)
576Osaka (prefektura)
181Tokyo Prefecture
881Miyazaki (prefektura)
451Aiçi (prefektura)
146MinamisenjuTokyo Prefecture
408Yamanaşi (prefektura)
328Toçiqi (prefektura)
153MinamisenjuTokyo Prefecture
858Naqasaki (prefektura)
782Kami ShiKoçi (prefektura)
446Aiçi (prefektura)
305İbaraki (prefektura)
510Mie (prefektura)
467KitagataGifu (prefektura)
158SetaqayaTokyo Prefecture
783Koçi (prefektura)
770Tokuşima (prefektura)
079Hokkaydo (ada)
953Niiqata (prefektura)
746Yamaquçi (prefektura)
740Yamaquçi (prefektura)
054Hokkaydo (ada)
335Saytama (prefektura)
848Saqa (prefektura)
778IkedachōTokuşima (prefektura)15 895
531UmedaOsaka (prefektura)
006Hokkaydo (ada)
354MinamisenjuTokyo Prefecture
400Yamanaşi (prefektura)
289Çiba (prefektura)
907Okinava (prefektura)
845OgimachiSaqa (prefektura)
580Osaka (prefektura)
093Hokkaydo (ada)
681Tottori (prefektura)
583Osaka (prefektura)
133MinamisenjuTokyo Prefecture
294Çiba (prefektura)
787Koçi (prefektura)
820Kama ShiFukuoka (prefektura)
237Kanaqava (prefektura)
204Kiyose-shiTokyo Prefecture
533Osaka (prefektura)
330Saytama (şəhər)Saytama (prefektura)1 193 350
762Kaqava (prefektura)
495SobueAiçi (prefektura)23 372
601Kioto (prefektura)
565Osaka (prefektura)
607Kioto (prefektura)
094Hokkaydo (ada)
460KitagataGifu (prefektura)
496KitagataGifu (prefektura)
028İvate (prefektura)
083Hokkaydo (ada)
694Şimane (prefektura)
230MinamisenjuTokyo Prefecture
224Kanaqava (prefektura)
376Qunma (prefektura)
509Gifu (prefektura)
001Hokkaydo (ada)
747Yamaquçi (prefektura)
716Okayama (prefektura)
187Tokyo Prefecture
273Çiba (prefektura)
838Fukuoka (prefektura)
699Şimane (prefektura)
645Vakayama (prefektura)
183MinamisenjuTokyo Prefecture
571Osaka (prefektura)
061Hokkaydo (ada)
720Hiroşima (prefektura)
786Koçi (prefektura)
797Ehime (prefektura)
956Niiqata (prefektura)
017Akita (prefektura)
448Aiçi (prefektura)
378Qunma (prefektura)
962Fukuşima (prefektura)
539Osaka (prefektura)
561Osaka (prefektura)
810FukuokaFukuoka (prefektura)1 392 289
985Miyaqi (prefektura)
478KitagataGifu (prefektura)
841Saqa (prefektura)
525KusatsuŞiqa (prefektura)127 680
098Hokkaydo (ada)
329Toçiqi (prefektura)
011Akita (prefektura)
624Kioto (prefektura)
918Fukui (prefektura)
391Naqano (prefektura)
277Çiba (prefektura)
263MinamisenjuTokyo Prefecture
113MinamisenjuTokyo Prefecture
863Amakusa-shiKumamoto (prefektura)
414Şizuoka (prefektura)
164MinamisenjuTokyo Prefecture
655Hyoqo (prefektura)
904Okinava (prefektura)
436Şizuoka (prefektura)
040Hokkaydo (ada)
331Saytama (şəhər)Saytama (prefektura)1 193 350
542Osaka (prefektura)
541Osaka (prefektura)
313İbaraki (prefektura)
134MinamisenjuTokyo Prefecture
937Toyama (prefektura)
130MinamisenjuTokyo Prefecture
798Ehime (prefektura)
590Osaka (prefektura)
035Aomori (prefektura)
480KitagataGifu (prefektura)
192Tokyo Prefecture
679Hyoqo (prefektura)
861Kumamoto (prefektura)
961Fukuşima (prefektura)
634Nara (prefektura)
307İbaraki (prefektura)
171MinamisenjuTokyo Prefecture
743Yamaquçi (prefektura)
050Hokkaydo (ada)
012Akita (prefektura)
343MinamisenjuTokyo Prefecture
988Motoyoshichō-takaokaMiyaqi (prefektura)
972Fukuşima (prefektura)
500
261MinamisenjuTokyo Prefecture
959Niiqata (prefektura)
708Okayama (prefektura)
084Hokkaydo (ada)
591Osaka (prefektura)
249Kanaqava (prefektura)
646Vakayama (prefektura)
390Naqano (prefektura)
256Kanaqava (prefektura)
243Kanaqava (prefektura)
197Tokyo Prefecture
185MinamisenjuTokyo Prefecture
175MinamisenjuTokyo Prefecture
575Osaka (prefektura)
884TakanabeMiyazaki (prefektura)22 513
704Okayama (prefektura)
616Kioto (prefektura)
945Niiqata (prefektura)
648Vakayama (prefektura)
964Fukuşima (prefektura)
439Şizuoka (prefektura)
120MinamisenjuTokyo Prefecture
339Saytama (şəhər)Saytama (prefektura)1 193 350
058Hokkaydo (ada)
043Hokkaydo (ada)
610Kioto (prefektura)
361Saytama (prefektura)
671Hyoqo (prefektura)
846Taku ShiSaqa (prefektura)
314İbaraki (prefektura)
046YoichiHokkaydo (ada)22 788
357MinamisenjuTokyo Prefecture
045IwanaiHokkaydo (ada)15 584
235Kanaqava (prefektura)
229Kanaqava (prefektura)
029İvate (prefektura)
255ŌisoKanaqava (prefektura)32 595
885Miyazaki (prefektura)
993Yamaqata (prefektura)
980Miyaqi (prefektura)
302İbaraki (prefektura)
987Miyaqi (prefektura)
768Kaqava (prefektura)
412Gotenba ShiŞizuoka (prefektura)
828Fukuoka (prefektura)
344MinamisenjuTokyo Prefecture
221MinamisenjuTokyo Prefecture
611Kioto (prefektura)
853Naqasaki (prefektura)
795Ehime (prefektura)
896Kaqoşima (prefektura)
702Okayama (prefektura)
223Kanaqava (prefektura)
007Hokkaydo (ada)
991Yamaqata (prefektura)
814Fukuoka (prefektura)
643Vakayama (prefektura)
875Oita (prefektura)
753Yamaquçi (prefektura)
420Şizuoka (prefektura)
477KitagataGifu (prefektura)
599IwadeVakayama (prefektura)55 633
549Osaka (prefektura)
349Saytama (prefektura)
004Hokkaydo (ada)
932Toyama (prefektura)
674Futamichō-higashifutamiHyoqo (prefektura)
473Aiçi (prefektura)
976Fukuşima (prefektura)
852Naqasaki (prefektura)
338
649IwadeVakayama (prefektura)55 633
267Çiba (prefektura)
644Vakayama (prefektura)
566Osaka (prefektura)
177MinamisenjuTokyo Prefecture
764Kaqava (prefektura)
826Fukuoka (prefektura)
639Nara (prefektura)
726Hiroşima (prefektura)
775Tokuşima (prefektura)
791Ehime (prefektura)
206Tokyo Prefecture
800Fukuoka (prefektura)
979Fukuşima (prefektura)
141MinamisenjuTokyo Prefecture
546Osaka (prefektura)
447Aiçi (prefektura)
380Naqano (prefektura)
833Chikugo ShiFukuoka (prefektura)
696Şimane (prefektura)
021İvate (prefektura)
793Ehime (prefektura)
406IsawaYamanaşi (prefektura)29 616
653Hyoqo (prefektura)
398Naqano (prefektura)
108MinamisenjuTokyo Prefecture
825Fukuoka (prefektura)
135MinamisenjuTokyo Prefecture
075Hokkaydo (ada)
511KitagataGifu (prefektura)
318İbaraki (prefektura)
453KitagataGifu (prefektura)
965Fukuşima (prefektura)
806Fukuoka (prefektura)
454KitagataGifu (prefektura)
665Hyoqo (prefektura)
401Yamanaşi (prefektura)
815Fukuoka (prefektura)
264MinamisenjuTokyo Prefecture
801Fukuoka (prefektura)
316İbaraki (prefektura)
878Oita (prefektura)
504KitagataGifu (prefektura)
479KitagataGifu (prefektura)
842Kanzakimachi-kanzakiSaqa (prefektura)20 172
733Hiroşima (şəhər)Hiroşima (prefektura)1 143 841
103MinamisenjuTokyo Prefecture
954Niiqata (prefektura)
385Naqano (prefektura)
475KitagataGifu (prefektura)
356Saytama (prefektura)
341MinamisenjuTokyo Prefecture
487KitagataGifu (prefektura)
781Koçi (prefektura)
532Osaka (şəhər)Osaka (prefektura)2 592 413
327Toçiqi (prefektura)
752Yamaquçi (prefektura)
030Aomori (prefektura)
433HamamatsuŞizuoka (prefektura)605 098
866Kumamoto (prefektura)
537MinoOsaka (prefektura)129 127
630Nara (prefektura)
493Aiçi (prefektura)
042Hokkaydo (ada)
823Fukuoka (prefektura)
505Gifu (prefektura)
440ShitaraAiçi (prefektura)
047Hokkaydo (ada)
895Kaqoşima (prefektura)
065Hokkaydo (ada)
520Şiqa (prefektura)
685Şimane (prefektura)
303İbaraki (prefektura)
899Kaqoşima (prefektura)
886Miyazaki (prefektura)
300İbaraki (prefektura)
140ŞinaqavaTokyo Prefecture360 000
371Qunma (prefektura)
295ChikuraÇiba (prefektura)
166MinamisenjuTokyo Prefecture
069YubariHokkaydo (ada)
195MinamisenjuTokyo Prefecture
636Nara (prefektura)
924İşikava (prefektura)
426Şizuoka (prefektura)
658Hyoqo (prefektura)
077Hokkaydo (ada)
279Çiba (prefektura)
168MinamisenjuTokyo Prefecture
952Niiqata (prefektura)
849Saqa (prefektura)
419Şizuoka (prefektura)
359
297Çiba (prefektura)
250Kanaqava (prefektura)
958Niiqata (prefektura)
926İşikava (prefektura)
167MinamisenjuTokyo Prefecture
642Vakayama (prefektura)
107AkasakaTokyo Prefecture
259Kanaqava (prefektura)
278Çiba (prefektura)
131Tokyo Prefecture
765Kaqava (prefektura)
106MinamisenjuTokyo Prefecture
437Şizuoka (prefektura)
933Toyama (prefektura)
355Saytama (prefektura)
242MinamisenjuTokyo Prefecture
202Tokyo Prefecture
056Shizunai-furukawachōHokkaydo (ada)22 436
960Fukuşima (prefektura)
951Niiqata (prefektura)
734Hiroşima (şəhər)Hiroşima (prefektura)1 143 841
928İşikava (prefektura)
518Mie (prefektura)
489KitagataGifu (prefektura)
657Hyoqo (prefektura)
483Aiçi (prefektura)
170Tokyo Prefecture
672Hyoqo (prefektura)
874Oita (prefektura)
943Niiqata (prefektura)
517Mie (prefektura)
257Kanaqava (prefektura)
097Rishiri TownHokkaydo (ada)2 684
550Osaka (prefektura)
769Kaqava (prefektura)
898Kaqoşima (prefektura)
543Osaka (prefektura)
506Gifu (prefektura)
405Yamanaşi (prefektura)
663Hyoqo (prefektura)
698Şimane (prefektura)
411Şizuoka (prefektura)
082Hokkaydo (ada)
989Miyaqi (prefektura)
434HamamatsuŞizuoka (prefektura)605 098
579Osaka (prefektura)
879Oita (prefektura)
214Kanaqava (prefektura)
635Nara (prefektura)
741Yamaquçi (prefektura)
834Yame ShiFukuoka (prefektura)
668Hyoqo (prefektura)
189Tokyo Prefecture
670Hyoqo (prefektura)
368Saytama (prefektura)
430HamamatsuŞizuoka (prefektura)605 098
603Kioto (prefektura)
333
070Hokkaydo (ada)
022İvate (prefektura)
013Akita (prefektura)
112MinamisenjuTokyo Prefecture
843Saqa (prefektura)
799Ehime (prefektura)
449Aiçi (prefektura)
794Ehime (prefektura)
347Saytama (prefektura)
521Şiqa (prefektura)
162MinamisenjuTokyo Prefecture
822Fukuoka (prefektura)
856Naqasaki (prefektura)
244Kanaqava (prefektura)
998Yamaqata (prefektura)
647
296Çiba (prefektura)
577Osaka (prefektura)
508Gifu (prefektura)
026İvate (prefektura)
048Hokkaydo (ada)
766Kaqava (prefektura)
276MinamisenjuTokyo Prefecture
060Hokkaydo (ada)
948Niiqata (prefektura)
150MinamisenjuTokyo Prefecture
444Aiçi (prefektura)
792Ehime (prefektura)
560Osaka (prefektura)
942Niiqata (prefektura)
711Okayama (prefektura)
678Hyoqo (prefektura)
586Osaka (prefektura)
569Osaka (prefektura)
203Higashikurume-shiTokyo Prefecture
622Nantan-shiKioto (prefektura)
915Fukui (prefektura)
208Tokyo Prefecture
714Okayama (prefektura)
805Fukuoka (prefektura)
332
598Osaka (prefektura)
381Naqano (prefektura)
245Kanaqava (prefektura)
867Kumamoto (prefektura)
821Kama ShiFukuoka (prefektura)
760TakamatsuKaqava (prefektura)334 223
290Çiba (prefektura)
516Mie (prefektura)
524Şiqa (prefektura)
174MinamisenjuTokyo Prefecture
859Naqasaki (prefektura)
409Yamanaşi (prefektura)
831Fukuoka (prefektura)
342YoshikawaSaytama (prefektura)60 510
102MinamisenjuTokyo Prefecture
813KashiiFukuoka (prefektura)
285Çiba (prefektura)
116Tokyo Prefecture
034Aomori (prefektura)
836Fukuoka (prefektura)
564Osaka (prefektura)
312İbaraki (prefektura)
210Kanaqava (prefektura)
604Kioto (prefektura)
573Osaka (prefektura)
837Fukuoka (prefektura)
966Fukuşima (prefektura)
284MinamisenjuTokyo Prefecture
802Fukuoka (prefektura)
582Osaka (prefektura)
482KitagataGifu (prefektura)
375Qunma (prefektura)
207MinamisenjuTokyo Prefecture
348Saytama (prefektura)
772Tokuşima (prefektura)
996Yamaqata (prefektura)
288Çiba (prefektura)
995Yamaqata (prefektura)
656Hyoqo (prefektura)
498KitagataGifu (prefektura)
377Qunma (prefektura)
618Osaka (prefektura)
462KitagataGifu (prefektura)
039Aomori (prefektura)
005Hokkaydo (ada)
464KitagataGifu (prefektura)
184Koganei-shiTokyo Prefecture
661Hyoqo (prefektura)
578Osaka (prefektura)
211Kanaqava (prefektura)
156MinamisenjuTokyo Prefecture
554Osaka (prefektura)
519Mie (prefektura)
233Kanaqava (prefektura)
713Okayama (prefektura)
282NaritaÇiba (prefektura)100 641
773Tokuşima (prefektura)
632TenriNara (prefektura)71 052
829Fukuoka (prefektura)
732Hiroşima (şəhər)Hiroşima (prefektura)1 143 841
872Oita (prefektura)
191Tokyo Prefecture
373Qunma (prefektura)
920İşikava (prefektura)
514Mie (prefektura)
215Kanaqava (prefektura)
468KitagataGifu (prefektura)
334KavaquçiSaytama (prefektura)468 565
452KitagataGifu (prefektura)
246MinamisenjuTokyo Prefecture
096Hokkaydo (ada)
690Şimane (prefektura)
476KitagataGifu (prefektura)
572Osaka (prefektura)
428Şizuoka (prefektura)
997Yamaqata (prefektura)
796Ehime (prefektura)
053Hokkaydo (ada)
776Kamojimachō-jōgejimaTokuşima (prefektura)24 374
132MinamisenjuTokyo Prefecture
950Niiqata (prefektura)
555Osaka (prefektura)
236Kanaqava (prefektura)
418Şizuoka (prefektura)
969Fukuşima (prefektura)
606Kioto (prefektura)

Yaponiya

(yap. 日本 Nippon [nip̚põ̞ɴ] və ya Nihon [nihõ̞ɴ]; keçmiş adı 日本国 Nippon-koku və ya Nihon-koku, "Yaponiya dövləti") — Şərqi Asiyada yerləşən ada ölkəsi. Yaponiya Sakit okeanda, Yapon dənizinin, Şərqi Çin dənizinin, Çinin, Şimali Koreyanın, Cənubi Koreyanın və..    Yaponiya Wikipedia Səhifə